Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã – Mới nhất

Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã – Các đơn vị hành chính thành phố, thị xã, huyện, phường xã, thị trấn của tỉnh Đăk Lăk.

Bài viết Các đơn vị hành chính thành phố, thị xã, huyện, phường xã, thị trấn của tỉnh Đăk Lăk. thuộc chủ đề về Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !!
Hôm nay, hãy cùng Kingbank tìm hiểu Các đơn vị hành chính thành phố, thị xã, huyện, phường xã, thị trấn của tỉnh Đăk Lăk. trong bài viết hôm nay nhé !

Mời bạn Xem video Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã

Giới thiệu về Các đơn vị hành chính thành phố, thị xã, huyện, phường xã, thị trấn của tỉnh Đăk Lăk.

Vào thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện, với 184 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 20 phường, 12 thị trấn và 152 xã.
Hôm nay bạn và nguyenchatcafe cùng nhau tìm hiểu về các đơn vị hành chính cấp thành phố, thị xã, quận huyện, phường xã của tỉnh Đăk Lăk chúng tôi nhé!
1. Thành phố Buôn Ma Thuột:
-Đơn vị hành chính:
Thành phố Buôn Ma Thuột có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 13 phường: Ea Tam, Khánh Xuân, Tân An, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Thành, Tân Tiến, Thắng Lợi, Thành Công, Thành Nhất, Thống Nhất, Tự An và 8 xã: Cư Êbur, Ea Kao, Ea Tu, Hòa Khánh, Hòa Phú, Hòa Thắng, Hòa Thuận, Hòa Xuân.

2. Thị xã Buôn Hồ:
Buôn Hồ trước đây vốn là thị trấn huyện lỵ của huyện Krông Búk. Năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 07/NĐ-CP về việc tách thị trấn Buôn Hồ và 7 xã phía nam huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ. Thị xã hiện đang là đô thị loại IV.
-Đơn vị hành chính:
Thị xã Buôn Hồ có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 7 phường: An Lạc, An Bình, Bình Tân, Đạt Hiếu, Đoàn Kết, Thiện An, Thống Nhất và 5 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Ea Blang, Ea Drông, Ea Siên.
3. Huyện Buôn Đôn:
-Đơn vị hành chính:
Huyện Buôn Đôn có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 xã: Cuôr Knia, Ea Bar, Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wer (trụ sở hành chính của huyện đóng ở đây), Krông Na, Tân Hòa; được chia thành 99 thôn, buôn.

4. Huyện Cư Kuin:
-Đơn vị hành chính:
Huyện Cư Kuin có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 xã: Cư Êwi, Dray Bhăng (trụ sở hành chính của huyện đóng ở đây), Ea Bhôk, Ea Hu, Ea Ktur, Ea Ning, Ea Tiêu, Hòa Hiệp.
5. Huyện Cư Mgar:
-Đơn vị hành chính:
Huyện Cư M’gar có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Quảng Phú (trụ sở hành chính của huyện đóng ở đây), Ea Pốk và 15 xã: Cư Dliê M’nông, Cư M’gar, Cư Suê, Cuôr Đăng, Ea Drơng, Ea H’đing, Ea Kiết, Ea Kpam, Ea Kuếh, Ea M’Droh, Ea M’nang, Ea Tar, Ea Tul, Quảng Hiệp, Quảng Tiến.

6. Huyện Ea Hleo:
-Đơn vị hành chính:
Huyện Ea H’leo có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Ea Drăng (trụ sở hành chính của huyện đóng ở đây) và 11 xã: Cư A Mung, Cư Mốt,, Ea Hiao, Ea H’leo, Ea Khal, Ea Nam, Ea Ral, Ea Sol, Ea Tir, Ea Wy, Dliê Yang.

7. Huyện Ea Kar:
-Đơn vị hành chính:
Huyện Ea Kar 16 đơn vị hành chính cấp xã, trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Ea Kar (trụ sở hành chính của huyện đóng ở đây), Ea Knốp và 14 xã: Cư Bông, Cư Elang, Cư Huê, Cư Ni, Cư Prông, Cư Yang, Ea Đar, Ea Kmút, Ea Ô, Ea Păl, Ea Sar, Ea Sô, Ea Tíh, Xuân Phú.

8. Huyện Ea Súp:
-Đơn vị hành chính:
Huyện Ea Súp có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Ea Súp (trụ sở hành chính của huyện đóng ở đây) và 9 xã: Cư Kbang, Cư M’Lan, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ia Jlơi, Ia Lốp, Ia Rvê, Ya Tờ Mốt.
9. Huyện Krông Ana:
-Đơn vị hành chính:
Huyện Krông Ana có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Buôn Trấp và 7 xã: Băng Adrênh, Bình Hòa, Dray Sáp, Dur Kmăl, Ea Bông, Ea Na, Quảng Điền.

10. Huyện Krông Bông:
-Đơn vị hành chính:
Huyện Krông Bông có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Krông Kmar (trụ sở hành chính của huyện đóng ở đây) và 13 xã: Cư Đrăm, Cư Kty, Cư Pui, Dang Kang, Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hòa Thành, Khuê Ngọc Điền, Yang Mao, Yang Reh.

11. Huyện Krông Búk:
Theo tiếng Ê Đê, tên huyện Krông Buk có nghĩa là “suối tóc”.
-Đơn vị hành chính:
Huyện Krông Búk có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 xã: Chư Kbô (trụ sở hành chính của huyện đóng ở đây), Cư Né, Cư Pơng, Ea Ngai, Ea Sin, Pơng Drang, Tân Lập.

12. Huyện Krông Năng:
-Đơn vị hành chính:
Huyện Krông Năng có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Krông Năng (trụ sở hành chính của huyện đóng ở đây) và 11 xã: Cư Klông, Dliê Ya, Ea Dăh, Ea Hồ, Ea Puk, Ea Tam, Ea Tân, Ea Tóh, Phú Lộc, Phú Xuân, Tam Giang.

Số buôn của người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện là 30 buôn.

13. Huyện Krông Pắc:
Tên huyện viết đúng theo chữ Êđê là Krông Pač (đọc là cờ-rông pách) chữ “č” (c có dấu á (ă)
-Đơn vị hành chính:
Huyện Krông Pắc bao gồm thị trấn Phước An (huyện lị) và 15 xã: Ea Hiu, Ea Kênh, Ea Kly, Ea Knuếc, Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Uy, Ea Yiêng, Ea Yông, Hòa An, Hòa Đông, Hòa Tiến, Krông Búk, Tân Tiến, Vụ Bổn.

14. Huyện Lắk:
-Đơn vị hành chính:
Huyện Lắk có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Liên Sơn (trụ sở hành chính của huyện đóng ở đây) và 10 xã: Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Ea Rbin, Krông Nô, Nam Ka, Yang Tao.

15. Huyện M’ Đrắk:
-Đơn vị hành chính:
Huyện M’Đrắk có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn M’Đrắk (trụ sở hành chính của huyện đóng ở đây) và 12 xã: Cư Króa, Cư M’ta, Cư Prao, Cư San, Ea Mlây, Ea Lai, Ea M’Doal, Ea Pil, Ea Riêng, Ea Trang, Krông Á, Krông Jing.
*Trên đây là CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH #daklak | THÀNH PHỐ #BuonMaThuot #BanMe, THỊ XÃ, HUYỆN, PHƯỜNG XÃ, THỊ TRẤN CỦA TỈNH ĐĂK LĂK.

Tra cứu thêm kiến thức về Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã tại Wikipedia

Bạn hãy tham khảo thêm nội dung về Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã từ website Wikipedia tiếng Việt.

Câu hỏi về Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Các đơn vị hành chính thành phố, thị xã, huyện, phường xã, thị trấn của tỉnh Đăk Lăk. được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Hình ảnh về Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã

Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã - Các đơn vị hành chính thành phố, thị xã, huyện, phường xã, thị trấn của tỉnh Đăk Lăk.

Ảnh minh hoạ cho Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã

Tham khảo thêm những video khác về Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã tại đây: Nguồn tham khảo từ khóa Huyện Cư Kuin Có Bao Nhiêu Xã tại Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *