Mẫu đăng ký rút tiền mặt trên 100 triệu

Mẫu đăng ký rút tiền mặt của Bộ Tài chính thì từ ngày 1/4 theo Thông tư 13/2017/TT-BTC  khi thực hiện giao dịch rút tiền mặt từ 100 triệu đồng trở lên phải đăng ký với Kho bạc Nhà nước theo mẫu đăng ký rút tiền mặt trên 100 triệu. Đây là hướng dẫn việc quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

 

 

Mẫu đăng ký rút tiền mặt trên 100 triệu
Mẫu đăng ký rút tiền mặt trên 100 triệu

Các trường hợp phải thông báo nhu cầu rút tiền mặt bằng mẫu đăng ký rút tiền mặt

Những đơn vị đang sử dụng ngân sách nhà nước khi có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày mà hạn mức rút vượt mức quy định thì phải đăng ký Mẫu đăng ký rút tiền mặt với kho bạc nhà nước về số lượng và thời điểm rút tiền.

Việc điền mẫu giấy đăng ký nhu cầu rút tiền mặt này nhằm mục đích giúp kho bạc nhà nước biết được nhu cầu cần rút và sử dụng tiền mặt để có kế hoặc cũng như lịch trình cung ứng tiền mặt đủ cho người dân.

  • Đơn vị sử dụng dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước cấp tỉnh khi rút từ 200 triệu đồng trở lên.
  • Đơn vị sử dụng dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước cấp huyện khi rút từ 100 triệu đồng trở lên.
thông báo nhu cầu rút tiền mặt
thông báo nhu cầu rút tiền mặt

 

Các kiểu đăng ký rút tiền mặt trên 100 triệu

Việc đăng ký rút tiền mặt với với kho bạc nhà nước được thực hiện theo các hình thức sau:

  • Đăng ký bằng văn bản với kho bạc nhà nước theo mẫu đăng ký rút tiền mặt mới nhất.
  • Đăng ký qua điện thoại với cán bộ có thẩm quyền của KBNN nơi giao dịch
  • Đăng ký qua dịch vụ công trên Cổng thông tin kho bạc nhà nước, trong trường hợp này đơn vị không phải gửi bổ sung mẫu đăng ký rút tiền mặt theo thông tư 13/2017.

Mẫu thông báo rút tiền mặt tại Kho bạc

Sau đây Kingbank.vn sẽ cung cấp cho bạn mẫu đăng ký rút tiền mặt trên 100 triệu mới nhất đang được áp dụng hiện nay. Đến với Kingbank bạn sẽ được hỗ trợ tốt nhất bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm.

Tải Mẫu 01 văn bản đăng ký rút tiền mặt theo form dưới đây:

ĐƠN VỊ…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/…

…ngày   tháng    năm…..

 

THÔNG BÁO

V/v rút tiền mặt

Kính gửi: …………………………………………………………………….

Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………

Có nhu cầu cần đăng ký rút tiền mặt:

1. Số tiền/ số tiền cần rút:………………………………………………………………………………………………….

2. Ngày:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 


Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: VP, VT

Thủ trưởng cơ quan/đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Vướng Vính Vạ

 

Mẫu đăng ký rút tiền mặt theo Thông tư 77

Mẫu thông báo rút tiền mặt tại Kho bạc nhà nước là một văn bản nhằm thông báo cho kho bạc nhà nước biết nhu cầu sử dụng vốn của các đơn vị, để có thể lên kế hoạch cụ thể chi tiết điều động vốn phù hợp.

Mẫu đăng ký rút tiền mặt trên 100 triệu áp dụng theo thông tư 77, thông tư này áp dụng và vận hành cho các ngân hàng, đơn vị trực thuộc bộ tài chính nhà  nước, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch.

Có nên vay tiền nhanh Ucash hay không?
Có nên vay tiền nhanh Ucash hay không?

 

Vay tiền nhanh Kingbank gửi đến quý khách thông tin về mẫu đăng ký rút tiền mặt 100 triệu tại các ngân hàng. bạn có thể tham khảo thêm  bài viết về: làm thẻ ngân hàng vietcombank    hoặc bài viết vay tiền gấp tại Vinh . Cảm ơn bạn đã quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.